Safe Kid

A Safe Kid Program mozgásanyag alapján a küzdősportok nagy családjához tartozik. A küzdősportok általánosságban véve kitűnő képesség és személyiségfejlesztő tulajdonsággal rendelkeznek. A gyermekek alapvetően szeretnek mozogni, szeretik a merészséget és a bátorságot igénylő helyzeteket, melyekben kipróbálhatják magukat, kutathatják saját teljesítőképességeik határát és arra is kíváncsiak, hogy mire képesek, mekkora erővel rendelkeznek a kortársaihoz képest.

Mi felügyelt keretek között biztosítjuk számukra, hogy az ilyen irányú igényeik megvalósulhassanak. A küzdőjátékok biztosítanak lehetőséget arra is, hogy a gyerekek küzdelem iránti igényét kielégíthessék, valamint a gátlások nélküli erőfelmérést is megvalósíthassák.

Trainer

A Program céljai

A Safe Kid program célja szűkebb értelemben a minél jobb motoros képesség, sportteljesítmény elérése, tágabb értelemben viszont alapvetően a személyiség sokoldalú fejlesztése.

- Célunk, hogy a gyermekeket, hogy sokféle élethelyzetet ismerjenek meg, és sokféle emberi viselkedéssel találkozzanak!
- Bátorságra, kezdeményezőképességre oktatjuk őket. A bátorság megtanulható tulajdonság.
- Célunk, hogy elhatározásaikat megvalósítsák, és megtanulják, hogy a félelem nem győzhet a cselekedeteinkben.
- Az egymás iránti felelősségérzetüket alakítjuk ki! Olyan feladatokat adunk, melyek során az egymás elleni küzdelemben is védik társuk testi épségét.
- Neveljük őket a konfliktusok kezelésére, az önfegyelemre, az agresszió feletti kontrollra!
- Megtanítjuk őket a kudarcok, a vereségek elviselésére, a győzelmek sportszerű megélésére!
- Szabálykövetésre tanítjuk őket. A szabályokat be kell betartaniuk és közben nagyon sokat ügyesednek:
+ a motoros funkciók koordinálódnak;
+ fejlődik a gyors reakcióképesség, a koncentráció;
+ győzelemre törekvés, felfokozott érzelmi állapotban történő mozgásvégrehajtás jellemzi őket
+ siker és kudarc kíséri tevékenységüket, melyeket megtanulnak kezelni
+ értelmi, érzelmi, akarati fejlesztő hatás érvényesül a testi fejlesztő hatás mellett.

- A Safek Kid Program nagy hangsúlyt helyez az erőszak-prevencióra. A diákok keretek és szabályok között élhetik ki a bennük rejlő küzdeni akarást.
- Célunk, hogy fejlődjön a gyerekek problémamegoldó képessége. A küzdőjátékok, küzdősportok küzdelmei során alkalmazkodni kell a folyamatosan változó helyzetekhez. Az ellenfél viselkedését, mozgását, akcióit nyomon követve időkényszer alatt kell meghozni a lehető legjobb döntést a védekezést, támadást illetően.
- A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok fejlesztése.
- A test-test elleni küzdelemben a sportszerűség kialakítása.
- Az önvédelmi készség fejlesztése.
- Alapvetően elsődleges cél, hogy a küzdelem által fejlődjenek (pszicho)motorikus képességeik, személyiségük pozitív irányba fejlődjön: magabiztosabbá, határozottabbá és talpraesettebbé váljanak.

További információért látogass el a www.safekid.hu-ra

Class
Class
Class
Class
Class
Class